1.    Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боєва С.С., Тарасова І.А., Стрижак Н. В., Серих Н.О., Таллер О.Ю. Використання вітамінного комплексу «АКВАКАРОТИН» / «V-КАРОТИН», як імунокоректора при лікуванні гострих респіраторних захворювань // «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» : матеріали наук.-практ.конф. З між нар. Участю, присвячений щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та приуроченої до 25- річчя Національної академії медичних наук України м. Київ, 11-12 жовтня 2018 р. –К: « СПД ФО «Коломіцин В. Ю.», 2018. –  С. 147 –150
2.    Гриненко П.О., Федоренко В.В, Янкова С.О. Пероксидазна активність деяких штамів Flammulina velutipes в культурі // Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя». – Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім», 2018. – С. 45-46.
3.    Ткачук Н. П. Лептоспіроз людей на території Кіровоградської області (загрози, поширення, профілактика) / Н. П. Ткачук // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Суспільні і природничі дослідження та охорона природи Кіровоградської області» (м. Кропивницький, 5 червня 2018 р.).
4. Ткачук Н. П. Антигенна структура популяцій патогенних лептоспір на прикладі Кіровоградської області / Н. П. Ткачук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 4-6 липня 2018 р.).
5. Маслова Н. М. Еволюція соціокультурної рубіжності території Кіровоградської області // Обласна науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.)