1. Таллер О.Ю., Стрижак Н.В., Боєва С.С., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А. Запобігання порушень функціонування щитоподібної залози при хронічному опроміненні за допомогою харчової добавки на основі бджолиного обніжжя // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. – Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018 – Volume 3 – p. 64-67.

2. Мікрюкова Н.Г. Ділові ігри при вивченні паразітології в курсі медичної біології / Н.Г. Мікрюкова, О.Ю. Таллер, С.О. Янкова // Актуальні питання вищої медичної освіти в  Україні, 17-18 травня 2018 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2018. – С. 211-212.

3. Богдан А.М., Романенко Я. І. Урогенітальні ускладнення викликанні Gardnerella vaginalis// Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) / гол. ред.. колегії Н.А. Калініченко; ЦДПУ. – Кропивницький, 2018. - 237 с.

4.  Маслова Н. Географічні аспекти диференціації рівня життя населення Кіровоградської області / Наталія М. Маслова // Conference Proceedings of the ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017; ISBN 978-83- 62683-68-0 (Electronic edition); pp.423-429. (0,25 д.а.)

5.  Маслова Н. М. Еволюція соціокультурної рубіжності території Кіровоградської області // Н. М. Маслова // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЦДПУ, 2018. – С. 191-201 (0,41 д.а.)

6.  Маслова Н. М. Конфесійна структура та географія поширення протестантизму в Кіровоградській області // Н. Маслова // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Природничо-наукові дослідження Кіровоградської області: музеєзнавчі аспекти» // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЦДПУ, 2018. – С. 68-78. (0,41 д.а.)

7.  Маслова Н. М., Мунтян П. П. Сепаратизм в сучасному світі: суть, причини та  регіональні різновиди // Н. М. Маслова, П. П. Мунтян // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЦДПУ, 2018. – С. 218-227 (0,41 д.а.)