Кафедра заснована в 1930 році і є ровесницею університету. Спочатку – вона розташовувалася у будівлі сучасної поліклініки міської лікарні №1 (на площі Дзержинського, м. Донецьк), а потім – в учбових корпусах №1 (Морфологічному), пізніше – в №2 (Санітарно-гігієнічному). У корпус №3 (так званий новий санітарно-гігієнічний) кафедра перебазована в серпні 1998 року. В різний час офіційні назви кафедри мінялися. У 1950-ті роки її називали «Загальна біологія», у 1960-х роках – «Загальна біологія з генетикою», а з початку 1990-х років – «Медична біологія, паразитологія і генетика». Ці назви до певної міри відбивали зміст навчальних курсів, що викладалися, їх наближення до потреб майбутніх медиків.

 


 
Кафедра біології ДНМУ у 50-ті роки ХХ ст.
А.В. Анучин – на той час завідувач кафедри (в центрі),
А.О. Слюсарев – перший ряд зліва.


Першими завідувачами кафедрою були Е.Е. Паулі, професор кафедри анатомії Н.Д. Довгялло (за сумісництвом із завідуванням кафедрою анатомії людини), а потім – у 1934-1941 і 1947-1959 роках професор А.В. Анучин. Високоосвічений педагог, він вивчав проблеми генетики шовковичного шовкопряда, біології розвитку, геронтології і теоретичної біології.
Під час німецької окупації (1941-1943 рр.) кафедра не функціонувала, майно було евакуйоване в глибокий тил, частина співробітників знаходилася там же. Після звільнення Донбасу від окупантів у 1943-1947 роки кафедрою завідувала старший асистент С.І. Єльська. Вона вивчала переважно проблеми фітопатології і генетики, а після 1948 року – проблеми фітонцидології. Треба відмітити, що праці С.І. Єльської з вивчення фітонцидів були одними з перших в країні і є гордістю кафедри.
 

Професор Слюсарев А.О. – праворуч, кінець 50-початок 60-х років ХХ ст.До 1960-х років на кафедрі велися переважно наукові дослідження з проблем генетики, біології розвитку, геронтології. З 1960-х років увагу  було зосереджено на проблемах медичної паразитології та медичної генетики. Разом з цим співробітники кафедри займалися і проблемами педагогіки вищої школи.


Іспити з біології у 60-ті роки ХХ ст.
А.О. Слюсарев, завідувач кафедри біології, професор – праворуч.Святкова демонстрація у центрі м. Донецьк, 60-ті роки ХХ ст.
Кондратенко Г.П., ректор університету, завідувач кафедри мікробіології, професор – в центрі, А.О. Слюсарев, завідувач кафедри біології, професор – праворуч. 
Лабораторні дослідження найпростіших, 60- ті роки ХХ ст.
Самсонов О.В., Мухін В.М., Слюсарев А.О. – з ліва на право.Тривалий час, майже тридцять років, у 1959-1988 роки кафедрою керував професор А.О. Слюсарев – відомий в країні біолог широкого профілю, паразитолог (біохімія і епідеміологія паразитів). Він автор декількох видань підручника біології для студентів медичних ВНЗ СРСР, що виходили російською, українською, вірменською, молдавською та литовською мовами, та за якими навчалися студенти більш ніж 80 медичних інститутів Радянського Союзу на протязі чверті століття. Підручник, що був підготовлений сорок років тому користується попитом та залишається бути актуальним і в наш час. Останнє перевидання його (автентичне виданню 1978 року) датується 2009 роком.
У 1989-1998 роках кафедрою завідував професор О.В. Самсонов, що займався переважно медичною гельмінтологією. У 1998-2012 роках кафедру очолював доцент Ш.Б. Брагін, що працював в галузі патологічної біохімії і генетики.
Війна, тепер уже російсько-українська, в черговий раз перервала поступальний розвиток нашого університету. Незважаючи на захоплення адміністративних будівель, заворушення в місті, керівництву університету вдалося завершити 2013/2014 навчальний рік, а випускникам - видати українські дипломи про вищу медичну освіту. Була навіть розпочата приймальня компанія вступу до університету.
5 липня 2014 року Донецьк був повністю окупований російською армією, російськими найманцями і представниками місцевих колабораціоністів.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.11.2014 №876 Донецький національний медичний університет ім. М.Горького з 1.12.2014 р тимчасово проводить свою роботу за новим юридичною адресою.
Незважаючи на численні складності, ініціативною групою викладачів і студентів була проведена величезна робота щодо організації навчального процесу та створення клінічних баз університету в нових умовах.
У 2014-2018 роках, до реорганізації, об’єднаною кафедрою медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології ДНМУ МОЗ України завідував кандидат медичних наук, доцент Слюсарев О.А. Олексій Аркадійович доклав чималі зусилля до налагодження всіх видів плідної роботи колективу кафедри, що, згодом, стало підґрунтям її поділу на кафедру медичної біології і кафедру мікробіології, вірусології та імунології.
Пройдуть роки, але ми впевнені в тому, що майбутні покоління співробітників і студентів університету з честю продовжать славну історію рідної ALMA MATER!